2  1

Hovawartka Bella je univerzální psí terapeutkou a navštěvuje mimo jiné i děti ve školkách.

O čem je canisterapie v takovém zařízení? To nám blíže představila její psovodka Blanka Hašová:

"Jednoduše řečeno, canisterapie je pomáhat prostřednictvím psa v různých oborech. Při zaměření na děti ve školce a škole, se dají určit dva směry a to "Aktivity za pomoci psa" a " Vzdělávání za pomoci psa".

Aktivity za pomoci psa

U dětí v předškolním věku jde především o trénink hrubé a jemné motoriky (do hrubé motoriky spadá různé překračování, podlézání psa při hře. Do jemné motoriky dokreslování oušek a tlapiček, přenášení drobných předmětů).
Patří sem i rozpoznávání tvarů a barev (různé barvy a tvary pamlsků), rozvoj citových schopností (hlazení a správné mazlení se psem, živým tvorem) a rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby).
U dětí může být zaměření i na relaxaci, vliv na psychiku a duševní rovnováhu ( překování případného strachu dítěte z velkého psa, přímý kontakt).

Tady nám hodně pomáhají tréninkové pamlsky od Calibry, které dostáváme. Nejen, že Bell zdravě a chutně mlsá, ale díky rozmanitosti tvaru i barvy jsou výborným výukovým předmětem :)

calibra joy training  joy training canisterapie

Vzdělávání za pomoci psa

Tady máme speciálně vytvořený výukový program SPOLEČNĚ-BEZPEČNĚ, kdy pomocí edukativních obrázků učíme děti zodpovědnému a správnému přístupu ke psům. Předcházet tím nežádoucím úrazům mnohdy způsobené nevědomostí dětí."

Těší nás, že Calibra pamlsky se starají nejen o zdravé mlsání canisterapeutky Belly, ale pomáhají dětem i s jemnou motorikou či s učením tvarů.

Zpět na Canisterapie