Zkoušky norování (4. 6. MS Mohelno)

"První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly Zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Miloš Nováček a Jiří Macek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a je nutná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Pořádající Myslivecký spolek Mohelno připravil pro vůdce i příznivce norníků výborné pohoštění a přátelskou atmosféru, která panovala po celý den. Předseda MS Mohelno, pan Josef Holas věnoval vítězi vlastnoručně vyrytý dřevěný obraz norníka při práci.

IMG_2209

Na zkoušky bylo přihlášeno 14 psů, jeden pes odstoupil a 13 psů při zkoušce obstálo.
Vítězem zkoušek se stala fena jezevčíka standardního hladkosrstého Natty z Knollovy školy vedená Kateřinou Ležákovou. Na druhém místě se umístil pes border teriéra Joryk od Bojtárov vedený Josefem Smutným a třetí místo obsadila fena Foxteriéra drsnosrstého vedená Pavlem Švandou. Všichni získali plný počet bodů a rozhodovala rychlost. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra). MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků."

Barvářské zkoušky (18. 6. MS Rudíkov)

"Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého jedince a vloh plemene a současně kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře.

Slunečné a teplé sobotní ráno přivítalo deset vůdců, z dvanácti přihlášených psů, se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové MS připravovali pohoštění a zázemí. Zahájení a všechny práce probíhaly v okolí myslivecké chaty.

IMG_2224Paní Marie Nováková barvářské zkoušky zahájila troubením a po celou dobu zkoušek doprovázela troubením vůdce při hodnocení. Pan Petr Dobrovolný, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a velmi početnou koronu diváků, popřál účastníkům zkoušek zkouškové štěstí, sboru rozhodčích pohodové posuzování a koroně diváků popřál pěknou podívanou. Poté přivítal všechny účastníky Vrchní rozhodčí pan Petr Pelech a představil své kolegy Josefa Macháta, Evu Illovou, Miloše Nováčka a Jiřího Macka.

Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Je až s obdivem, že se zkoušky mohly konat v jedné lesní lokalitě a nemuselo se nikde daleko přejíždět. Na zkoušky se dostavilo deset z dvanácti přihlášených psů a všichni zkoušku dokončili, devět v I. ceně a jeden pes ve II. ceně, což svědčí o výborné úrovni vůdců a jejich čtyřnohých parťáků.

Vítězem se stal s 112 body pes IS Charon z Jirouškova dvora vedený Petrem Smutným, na druhém místě se se 100 body umístil pes NK Hubert z Ilfova dvora vedený Jiřím Hořínkem a třetí místo s 88 body patřilo feně jezevčíka Chyra z Harty vedená Janem Škodem.

IMG_2353

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra). První tři úspěšní obdrželi pamětní plakety, které věnovala obec Rudíkov a vůdcům je osobně předal starosta obce pan Zdeněk Souček. Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rudíkov za skvělou přípravu těchto zkoušek, přátelskou atmosféru a výbornou kuchyni, všichni jsme si tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání."

Jménem značky Calibra gratulujeme všem úspěšným účastníkům zkoušek. Lovu zdar!

Galerie

Zpět na Novinky