V tomto článku najdete odpovědi na tyto základní otázky:

Kdo se může zúčastnit výstavy?

Na výstavu psů se můžete přihlásit pouze se psem, který je z chovatelské stanice a má průkaz původu. Právě výstavy slouží k tomu, aby se na nich posoudilo, zda konkrétní jedinec zodpovídá svým vzhledem oficiálnímu standardu plemene. Nejde tedy o subjektivní hodnocení, kdo je dle rozhodčích „nejkrásnější“, ale který pes se nejvíc přibližuje ideálu podle standardu. To zahrnuje nejen správnou výšku a kondici, ale také typ hlavy a výraz, správný úhel končetin, barvu a typ srsti či správný pohyb.
Sleduje se a kontroluje se i skus a počet zubů, u psů také sestouplá varlata.

Pes by měl přitom odpovídat standardu nejen svým vzhledem, ale i povahou. Pes by v žádném případě neměl být agresivní vůči jiným psům či lidem – takovýto jedinec je z výstavy ihned vyloučen. Musí být připravený i na to, že se ho rozhodčí bude dotýkat a přeměřovat si ho, přivykejte ho proto na dotyky cizích lidí.
Psi musí být samozřejmě očkováni a kromě průkazu původu si na výstavu nezapomeňte vzít i očkovací průkaz/petpass a vstupní list, který Vám přijde několik dní před výstavou.

S jakými typy výstav se můžete setkat?

V České republice jsou výstavy nejčastěji zastřešeny ČMKU (Českomoravská kynologická unie) a vycházejí z mezinárodního řádu FCI, který upravuje i druhy výstav.
Můžete se setkat s těmito druhy výstav:

 1. Oblastní – mohou být otevřené pro všechna plemena anebo jen pro konkrétní plemena definovaná v propozicích. Neudělují se na nich čekatelství na šampiona. V zásadě jde o menší výstavy, kterých se účastní zejména lidé z regionu a mají menší počty přihlášených. Často se konají ve venkovním prostředí a jsou dobrou volbou pro psy (a jejich majitele), kteří ještě nebyli na výstavě, a chtějí získat představu o tom, jak to na nich chodí.
 2. Klubové – tyto výstavy organizují jednotlivé kluby plemen. Chovatelské kluby v tomto případě mohou zahrnovat jen jedno plemeno (např. Klub chovatelů československého vlčáka) anebo více plemen (např. Klub chovatelů loveckých slídičů). Podle toho mohou být klubové výstavy určeny pro jedno plemeno nebo se jej mohou účastnit zástupci více plemen.
  Na klubových výstavách se často můžeme setkat se zahraničními rozhodčími, kteří jsou „specialisty“ na dané plemeno (ačkoli aktuální situace ohledně covidu takovouto účast značně komplikuje). Uděluje se na nich titul čekatele českého šampionátu a pes tu může získat i titul Klubového vítěze.
 3. Speciální – v mnohém se podobají klubovým. Také je organizují jednotlivé kluby a jsou přístupné pro plemena, které zastřešují. Uděluje se na nich titul Vítěz speciální výstavy a může se na nich udělovat i čekatelství českého šampionátu.
 4. Celostátní a národní – jsou přístupné pro všechna plemena a zadávají se na nich čekatelství na české šampióny. Obvykle se konají ve velkých halách či velkých venkovních plochách jako jsou letiště, aby byl zachován komfort pro velký počet vystavovatelů a jejich psy.
 5. Mezinárodní – tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a dodržují Mezinárodní výstavní řád. Kromě čekatelství českého šampionátu na nich můžete získat i čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI – CACIB (dále jen CACIB). Zúčastnit se jich mohou všechna plemena psů. Kvůli kapacitě a zachování komfortu se také konají na velkých výstavištích a zpravidla jsou organizovány na celý víkend (některé i od čtvrtka do neděle).

 

Kromě těchto druhů výstav, které se v Česku konají každoročně, existují i další výstavy, za kterými už musíte zpravidla vycestovat daleko za hranice (pokud je zrovna nehostí naše země). Jde o:

 • Evropské – konají se 1x ročně a každý rok je hostí jiný evropský stát. Kromě čekatelství na národního a mezinárodního šampiona krásy se zde uděluje i titul Evropského vítěze
 • Světové – taktéž se konají 1x ročně a podobně jako u evropských se na nich uděluje speciální titul Světového vítěze. Minulý rok tuto prestižní výstavu organizovala právě Česká republika.
 • Crufts – prestižní mezinárodní výstava, která se každý rok koná ve Velké Británii a má dlouhou historii. Pro přihlášení na tuto výstavu potřebuje pes získat kvalifikaci. Kvalifikaci splní získáním titulu čekatel mezinárodního šampiona (CACIB) na vybraných výstavách.

Pokud se se svým psem chystáte na úplně první výstavu, doporučujeme Vám vybrat si pro začátek ty menší – oblastní či klubovou, kde bude méně psů. Tyto výstavy bývají zpravidla i venku, což je pro pejska jednodušší prostředí než být zavřený s dalšími psy ve velké hale.

Do jaké třídy mám přihlásit svého psa?

Psa můžete na jedné výstavě přihlásit pouze do jedné třídy. Spadat přitom může do více tříd – dělí se nejen podle věku, ale i podle dosažených úspěchů. Jednotlivé třídy jsou vždy rozděleny na psy-samce a feny. V základním kruhu ve své třídě se tedy pes uvidí pouze s představiteli stejného pohlaví.

Na výstavách pod záštitou SKJ se setkáte s tímto rozdělením:

 • Třída štěňat – pro štěňátka (od kompletní vakcinace) do šesti měsíců
 • Třída dorostu – psi a feny od 6–9 měsíců
 • Třída mladých – psi a feny od 9–18 měsíců
 • Mezitřída – psi a feny od 15–24 měsíců
 • Třída otevřená – psi a feny od 15 měsíců, mohou se do ní hlásit všichni psi od tohoto věku bez ohledu na získaná ocenění a zkoušky.
 • Třída pracovní – psi a feny od 15 měsíců, kteří úspěšně absolvovali pracovní zkoušku (týká se pouze některých plemen, typ zkoušky závisí na plemení - např. vyšší lovecké zkoušky)
 • Třída šampiónů/vítězů – psi a feny od 15 měsíců se získaným titulem šampiona krásy nebo mezinárodního šampiona krásy
 • Třída veteránů – psi a feny od 8 let
 • Třída čestná – psi a feny s titulem (mezinárodního) šampiona krásy, Národního vítěze, Klubového vítěze či Vítěze speciální výstavy. Jak napovídá už samotný název, tato třída je čestnou kategorií a přihlašují se sem zpravidla psi, kteří už získali množství ocenění a na výstavě se chtějí zejména prezentovat – typicky to jsou úspěšní chovní samci. V této třídě se totiž neuděluje čekatelství na šampiona.

Co můžete na výstavě získat?

Rozhodčí udělí vašemu psovi po předvedení se ve výstavním kruhu známku a podle typu výstavy může získat i různé tituly. To jsou všechny ty zkratky typu CAC, CAJC, CACIB, KV, BOB, BOJ a podobě. Na první pohled to zní složitě, proto si to pojďme probrat pěkně po pořádku a začneme s jednotlivými známkami.
V třídě dorostu a štěňat může pes získat známku Velmi nadějný, pokud jde o výborného jedince dle standardu. Pokud jsou tam nějaké nedostatky, dostává známku nadějný. Mladí psi a štěňátka mohou odejít i se známkou neposouzený či diskvalifikovaný – o tom se více dočtete o pár řádků níže.

Junioři, dospělí psi a veteráni mohou získat následující známky:
Výborná – uděluje se psům, kteří naplňují ideál standardu plemene, jsou ve výborné kondici, mají vyváženou povahu a v neposlední řadě jsou i dobře předvedeni.

Velmi dobrá – uděluje se psovi, který je v správné kondici a má taktéž kvality a typické rysy svého plemene, nachází se však u něho drobné nedostatky.

Dobrá – tuto známku získá pes, který stále naplňuje hlavní rysy svého plemene, ale rozhodčí u něho však vidí několik chyb a nedostatků.

Dostatečná – tuto známku může získat pes, který sice v přiměřené míře odpovídá svému plemenu, ale nenaplňuje některé zásadní charakteristiky či není v dobré fyzické kondici.

Diskvalifikovaný – s touto známkou odcházejí psi, kteří vykazují diskvalifikující vady uvedené ve standardu plemene anebo psi, kteří mají abnormální čelisti. U samců jsou diskvalifikující vadou i nesestouplá varlata. Diskvalifikování jsou i agresivní psi.

Neposouzený – takovéto hodnocení získají psi, kteří z nějakého důvodu nemohli být posouzení. Jde například o bázlivé psy či naopak o psy, kteří v kruhu neustále skáčou po majiteli a rozhodčích, což znemožňuje jejich posouzení. Tuto známku může rozhodčí udělit i v případě, že má podezření na nějaké operace či zákroky, které mohli vést k úpravě původního vzhledu (např. úprava uší, chvostu, nedovolené úpravy srsti – barvení apod.)

Rozhodčí v každé třídě určuje pořadí prvních čtyř psů nebo fen. To znamená, že pokud je pokud je třídě 10 psů a všichni by získali hodnocení výborný (V), pouze první čtyři psi budou mít v hodnocení i pořadí (V1, V2, V3 a V4). Ostatní odejdou pouze s hodnocením V.

Už se Vám z toho motá hlava? 😊 To jsme ještě nezačali s tituly 😊 Představíme si ty, s kterými se setkáme nejčastěji – záleží na druhu výstavy.

Oblastní vítěz – uděluje se na oblastní výstavě nejlepšímu psovi a nejlepší feně plemene, kteří vzejdou z konkurence vítězů dospělých tříd (mezitřída, otevřená, pracovní, šampioni).

Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých – získá ho pes i fena – nejlepší jedinci z konkurence dospělých a samostatně z třídy mladých.

Na výstavách, kde se zadávají i tzv. čekatelství šampionátů, může pes a fena se známkou Výborná 1 získat:
1. CAJCčekatelství českého šampionátu mladých – uděluje se v třídě mladých
2. CAC – čekatelství českého (národního) šampionátu – uděluje se psům a fenám v mezitřídě, a třídách otevřená, pracovní a šampioni

3. CACIB – čekatelství na mezinárodního šampiona krásy – uděluje se jen na mezinárodních a vyšších výstavách, získat ho může nejlepší pes i fena, kteří vzejdou z konkurence tříd pro dospělé (mezitřída, otevřená, pracovní, šampioni)

Na co jsou vlastně tato čekatelství? 😊Pokud Vás vystavování chytí a podaří se Vám získat jich příslušné množství, Váš pes se může pyšnit titulem Český junior šampion, Český šampion či Mezinárodní šampion krásy.

Představte si tedy, že jste na výstavě a je po posouzení jednotlivých tříd. Co následuje dále?
V rámci plemen se ještě udělují tituly BOJ, BOB, BOS a BOV.

 • BOJ (Best of Juniors) – o titul bojuje nejlepší pes i nejlepší fena z třídy mladých, kteří získali známku Výborná 1
 • BOV (Best of Veterans)titul může získat buď nejlepší pes-veterán nebo nejlepší fena-veterán, kteří získali V1
 • BOB (Best of Breed) – o titul bojuje nejlepší pes i nejlepší fena z tříd dospělých (podle typu výstavy to jsou držitelé titulů CACIB, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy), a také jedinec s hodnocením BOJBOV.
 • BOS (Best of opposite sex) – určuje se podle toho, které pohlaví získá titul BOB. Pokud ho získá samec, titul BOS musí získat jedinec opačného pohlaví, v tomto případě fena z dospělých, případně fena se získaným titulem BOJ nebo BOV.

Pokud jste dočetli až na konec a máte pocit, že světu výstav začínáte alespoň trochu rozumět, tak je naše úloha splněna! 😊 Jak se ale říká – je lepší jednou vidět, než si o tom 100x číst, doporučujeme Vám se na nějakou výstavu vydat jako divák. Uvidíte, jak vypadají další zástupci plemene, které chováte a získáte přehled o tom, jak to na výstavách chodí.
Pokud už jste skutečně nalomeni k tomu, že byste se nějaké výstavy chtěli zúčastnit i s Vaším pejskem, těšte se na další článek! Povíme si v něm, co všechno se děje ve výstavním kruhu a probereme i to, jak pejska naučit výstavní postoj a správné předvedení v pohybu.

Zpět na Blog Calibra