"Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Mgr. Oldřich Blecha, Miloš Nováček a čekatel Jiří Macek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a je nutná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na zkoušky bylo přihlášeno 21 psů a všichni při zkoušce obstáli.

Vítězem zkoušek se stala fena border teriéra Arwen z Vinarských zahrad vedená Jiřím Mackem. Na druhém místě se umístila fena jezevčíka standard hladkosrstého Asta z Předního boroví vedená Martinem Svobodou a třetí místo obsadila fena jezevčíka standard drsnosrtého Sylly z Hlubocké hájovny vedená Milanem Rigem. Všichni získali plný počet bodů a rozhodovala rychlost. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

IMG_0496  IMG_0441

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra), a také od MS Mohelno.

MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím a výborným občerstvením."

Jménem značky Calibra gratulujeme všem zúčastněným, kteří splnili zkoušku z norování - 100% úspěšnost se jen tak nevidí. Těšíme se na další společné zkoušky a akce!

Galerie

Zpět na Novinky