Tento článek Vám přinese odpovědi na:

Močové kameny

Močové kameny neboli urolity jsou ve veterinární praxi často řešeným problémem. Jejich vytváření úzce souvisí s výživou, plemennou predispozicí, pohlavím a dalšími faktory.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 7Mezi urolity – souhrnné pojmenování všech močových kamenů – patří zejména:

 • struvity (fosforečnan hořečnato-amonný)
 • kalcium oxaláty
 • uráty
 • cystinové krystaly
 • a další typy, které jsou méně časté.

Močové kameny tedy rozlišujeme podle jejich chemického složení.

Výskyt v močovém traktu

Mohou být lokalizovány v ledvinné pánvičce, močovodu, močovém měchýři či močové trubici. Podle místa výskytu a typu urolitů se následně odvíjí klinické příznaky.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 8

 

Vznik močových kamenů souvisí se:

 • Zánětem/infekcí v močových cestách – zejména u struvitů. Struvitové kameny v močovém měchýři vznikají často při probíhající infekci močových cest bakteriemi produkujícími enzym ureázu. Takovými bakteriemi jsou zejména Proteus spp., Enterococcus spp., E-coli a další. Enzym ureáza štěpí močovinu (odpadní produkt metabolismu bílkovin vylučovaný močí) na amoniak, který je zásaditý a mění pH prostředí močových cest.
  Zásadité pH tak napomáhá formaci struvitových kamenů.
 • Stavem ledvin – hlavně u vrozených nemocí ledvin může dojít ke zvýšenému vylučování některých látek, které pak formují kameny, u nemocí ledvin také dochází k alteraci pH.
 • Nízkým příjmem tekutin – pokud zvíře samo nepije dostatek vody. Nízký příjem vody bývá častý např. u zvířat s nízkou aktivitou. Suché krmivo (granule) při normálním příjmu vody není problémem.
 • Stresem
 • Nevhodným složením krmiva
  Struvity – dieta s příliš vysokou koncentrací rostlinných složek, vysoká koncentrace minerálů, zejména fosforu a hořčíku v krmivu
  Kalcium oxaláty – acidogenní dieta, příliš mnoho vápníku, oxalátů, vitaminu C nebo fosforu ve stravě.
 • Metabolickým problémem – hyperkalcémie, chronická metabolická acidóza, dysfunkce jater, obezita a Diabetes mellitus.
 • Pohlavím – některé kameny jsou typičtější u konkrétního pohlaví.
 • Plemennou/genetickou predispozicí – vrozený defekt metabolismu a následné hromadění meziproduktů a jejich krystalizace.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 9Jaký je normální příjem vody u psa?

Normální příjem tekutin u zdravého pejska by se měl pohybovat kolem 25-50 ml/kg/24 hodin. Při terapii močových kamenů potřebujeme tuto hodnotu minimálně stejnou, ale ideálně vyšší, protože je nutné zabezpečit naředění moči a pravidelné vyprazdňovaní měchýře, aby nedošlo k vytvoření koncentrace, při které dochází ke krystalizaci a formování kamenů.

Jaké je přirozené pH moči u psů?

Úroveň pH ukazuje kyselost/ zásaditost. U psů je normální pH moči mezi 7-7,5.CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 10

 • 7 je považováno za neutrální
 • pod 7 jsou kyselé (acidické)
 • nad 7 zásadité (alkalické).

PH je přímo ovlivňováno složením přijímané potravy. Obecně alkalogenně působí rostlinná složka a acidogenně živočišný protein. Jakákoliv odchylka od normálního pH může způsobit prostředí příznivé pro tvorbu příslušného kamene. Většina krmiv dnes působí spíš acidogenně.

Jak poznám, že má můj pes infekci močového traktu?

Typickým klinickým příznakem je časté močení malého množství, většinou spojené s bolestivostí. Samozřejmě psi samci rádi značkují a časté močení je jejich přirozenou vlastností, přesto poznáme, že něco je špatně, když se častěji dožadují ven nebo do pravidelného venčení moč neudrží.

Důsledky přítomnosti močových kamenůCALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 11

 • Bolestivé a obtížné močení (dochází k němu zejména při zánětech dolních cest močových)
 • Nedostatečné močení (dysurie)
 • Časté močení v malých množstvích (polakisurie)
 • Krev v moči (hematurie)
 • Ucpání dolních cest močových (obstrukce močových cest) – život ohrožující stav!!!

Při úplném ucpání močových cest zvíře nemůže močit. Zplodiny metabolismu se vracejí do oběhu. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Hrozí selhání ledvin i smrt.

Klinické příznaky

Psi s močovými kameny mohou být apatičtí, odmítat potravu, vykazovat bolestivost v oblasti bříška. V případě infekce mají i horečku. Mohou močit dlouho a často, někdy nemočí vůbec, nebo moč samovolně vytéká. Moč může být s příměsí krve.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 13Struvity

Tvorbu struvitů způsobuje zásaditá moč. Rozpouštějí se v kyselé moči, což můžeme ovlivnit dietou. Na vhodném pH a snížení dostupnosti látek potřebných pro tvorbu těchto urolitů (tzv. prekurzorů) jsou založeny specializované veterinární diety. Veterinární dieta je jedním z hlavních bodů terapie – struvity je možné terapeutickou dietou zcela rozpustit.

U psů bývají struvity spojeny také s infekci v močovém traktu, takže veterinář může doporučit také antibiotickou terapii ideálně na základě výsledků kultivace a antibiotické citlivosti bakterií u sterilně odebrané moči.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 14Oxaláty

Krystaly kalciumoxalátů vznikají v moči s neutrálním až kyselým pH. Tvorbě krystalů napomáhá vysoká koncentrace minerálů v moči (chronická ledvinová nedostatečnost, acidóza a jiné). Tyto kameny nejsou rozpustné, jejich odstranění probíhá chirurgickou cestou. Speciální veterinární dietou ale můžeme předejít jejich opětovnému vzniku, tedy recidivě.

 

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 15Uráty

Kyselina močová (uric acid) vzniká v těle při běžných metabolických procesecech (metabolismus bílkovin) a vylučuje se z těla ve formě rozpustného allantoinu. Problém nastane ve chvíli, kdy dojde k narušení biochemických procesů a hromadění její soli – ammonium-urátu:

 

 • Kyselina močová je meziproduktem vznikajícím rozkladem bílkovin, takže strava s vysokým podílem živočišných proteinů (masa) obsahující hodně purinů se tak může podílet na vzniku urátů.
 • Na rozvoji tohoto onemocnění se může podílet i jaterní dysfunkce.
 • Nejtypičtěji je problém s uráty genetickým problémem – typicky dalmatíni mají vrozený problém metabolismu kyseliny močové, která se nedostatečně metabolizuje na rozpustný allantoin. Z tohoto důvodu je toto plemeno náchylné k výskytu urátů. Tvorbě krystalů napomáhá kyselé pH moči. Dietou a ovlivněním pH moči můžeme zamezit jejich tvoření.

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 16Cystiny

Tyto močové kameny se vyskytují u psů s vrozenou poruchou metabolismu. Mezi ně patří jezevčíci, anglický a francouzský buldok, baseti, novofundlandští psi a další. Doporučuje se genetické vyšetření, které odhalí, zda je jedinec zdravý nebo postižený. Klinické příznaky se většinou objeví až ve věku 3-6 let a hlavně u samců, až když kámen vyvolá obstrukci (ucpání) močových cest.
Tyto močové kameny bývá nutné odstranit katetrem/chirurgicky/laserem dle stavu pacienta. Popisuje se častá recidiva (návrat problému), je tedy nutný celoživotní dohled a péče. Veterinární dieta Calibra Oxalate & Urate & Cystine je terapeutická dieta speciálně vyvinuta veterinárními lékaři pro prevenci tvorby / recidivy cystinů.

Které kameny dokážeme rozpustit dietou?

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 12Struvity lze rozpustit za použití speciální veterinární diety a u struvitů se to i prakticky využívá. Cystiny a uráty je teoreticky též možné rozpustit, prakticky ale bývá chirurgická intervence nutná, a to hlavně u akutních pacientů, kde došlo k obstrukci (ucpání).

Veterinární dietou dokážeme ale velmi úspěšně zamezit recidivě (opětovnému zformování) močových kamenů.

Jak se starat o psa s močovými kameny?

 • CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 6Při podezření na infekci močových cest nebo přítomnost urolitů / močových kamenů je nutné navštívit veterinárního lékaře a pejska důkladně vyšetřit. Analýzou moči již v ambulanci – papírkem, mikroskopií sedimentu a změřením specifické hmotnosti je možné získat prvotní důležité informace. Další informace získáme zobrazovací diagnostikou (RTG, sono), kultivací moči až po analýzu chirurgicky vyňatých kamenů. Veterinář na základě těchto informací zvolí vhodnou terapii.
 • Je extrémně důležité nasazení a dodržování speciální veterinární diety. Pejsek ideálně nesmí jíst žádné jiné krmivo nebo pamlsky. Mohlo by se vytvořit prostředí příznivé pro tvorbu močových kamenů a tím zabránit efektu terapeutické diety.
 • Dodržovat pitný režim – pejsek musí mít k dispozici dostatek čerstvé vody.
 • Venčit pravidelně v rozmezí ideálně max. každých 6 hodin, aby moč ve vylučovacím traktu nestála a netvořily se krystaly.
 • Pravidelně kontrolovat a terapii/dietu přizpůsobit aktuálnímu stavu.CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 4

Jak dlouho musí být pejsek na dietě?

Délka podávání diety záleží na stavu pacienta. Někteří jedinci mají speciální dietu jenom pár měsíců, jiní několik let. Zvíře musí být po celou dobu podávaní diety pod lékařským dozorem a absolvovat pravidelné prohlídky. V případě otázek neváhejte kontaktovat svého ošetřujícího veterinárního lékaře.

Jak při onemocnění močovými kameny pomáhá dieta Calibra Oxalate & Urate & Cystine?

 • Doporučujeme

  Zajistí vhodnou výživu
  - pokryje výživové potřeby pejska i při sníženém obsahu bílkovin. Vybraný speciální zdroj proteinu vejce má totiž nejlepší aminokyselinový profil a stravitelnost. V takovéto dietě musí být oproti běžnému krmivu snížený obsah bílkovin, protože bílkoviny a některé aminokyseliny jsou součástí kamenů. Vejce patří navíc ke zdrojům se sníženým obsahem purinů, což pomáhá při urátové urolithiáze.
 • Zamezuje tvorbě oxalátů - vyvážené množství minerálů a maximální redukce zdrojů oxalátů přispívá k nízké relativní supersaturaci (RSS) oxalátů v moči, což zamezuje jejich tvorbě.
 • Napomáhá prevenci tvorby oxalátů, cystinů a urátů - díky aditivu citrátu draselnému a speciálně upravenému obsahu minerálů a proteinu, které umožňují posun pH moči výš – tedy alkalizaci moči, je vytvářeno prostředí vhodné pro prevenci jejich tvorby.

Doporučené použití VD Calibra Oxalate & Urate & Cystine:

 • Dietetický management oxalátových / cystinových /urátových kamenů
 • Dlouhodobý management při prevenci recidivy (opětovné tvorby) oxalátů, urátů a cystinů

RSS = relativní supersaturace - laboratorní index, který popisuje a predikuje situaci v moči. Vědecké studie dokazují, že pokud je tento index pod jistou hodnotou, dochází k prevenci formování močových kamenů.

Jak pomáhá veterinární dieta Calibra Struvite?

Doporučujeme

Rozpouští struvity

 • díky sníženému obsahu vápníku, fosforu a hořčíku v krmivu je udržován nízký RSS index struvitu potřebný pro rozpouštění struvitů.
 • díky aditivu síranu vápenatému a speciální skladbě minerálů, která umožňuje snížit pH moči (okyselit ji), je vytvářeno vhodné prostředí pro rozpouštění struvitů.

Zamezuje tvorbě struvitů

 • díky zvýšenému obsahu sodíku v krmivu je podporován příjem vody a tím i tvorba moči. Zvýšený objem moči tak přirozeně snižuje koncentraci obsažených minerálů, které mohou způsobit tvorbu struvitů.

Doporučené použití VD Calibra Struvite:

 • Dietetický management při léčbě struvitových kamenů (rozpouštění, prevence formování)
 • Podpora při léčbě infekcí močových cest

URINARY TRACT HEALTH COMPLEX

CALIBRA - VD - podklady pro www - Oxalate - 7-21 - 21Tento komplex na podporu zdraví a kondice močových cest je vytvořen kombinací speciálních složek pro podporu fyziologické funkce močového systému a je součástí obou Calibra veterinárních diet na léčbu močových kamenů:

 • Jedinečná směs bylinek (brusinka & kopřiva & pupava bezlodyžná)
 • Vitamíny & antioxidanty (polyfenoly a flavonoidy ze zeleného čaje a kurkumy)
 • Omega 3 (zdrojem je lososový olej a řasy)

…a na závěr...

Veterinární diety Calibra zaměřené na léčbu a prevenci močových kamenů jsou nutriční terapií, kdy je složení speciálně upraveno, aby pokrylo potřebu pacienta. Jedná se o diety s vyladěným obsahem a zdroji proteinů, vyváženým obsahem minerálů a látkami pro úpravu pH moči tak, jak to vyžaduje konkrétní zaměření nutriční terapie, aby pejskovi prospěla a ulevila od potíží.

Zpět na Veterinární diety pro psy